Pandhuiswet van toepassing op Stadsbank van Lening

De nieuwe Pandhuiswet is al enige tijd geleden ingevoerd, maar lang niet iedereen is daarvan op de hoogte. De nieuwe regels zijn van door Stadsbank van Lening in Amsterdam in ieder geval aanleiding geweest om naar de rechter te stappen.

Pandhuiswet

In Amsterdam is de gemeente het niet eens met de toepassing van de nieuwe Pandhuis wet op de Stadsbank van Lening. Het besluit van de Autoriteit Consument en Markt is de aanleiding om naar de rechter te stappen. ACM wil dat de Stadsbank van Lening in Amsterdam zich aan de nieuwe regels houdt.

Een van de nieuwe regels houdt in dat consumenten die zich als nieuwe klant aanmelden geen mogelijkheid krijgen om de rente tussentijds af te lossen. Er is daarbij vanuit de Pandhuiswet sprake van een maximale beleenperiode van 27 maanden. Dat was bij de Stadsbank van Lening echter altijd onbeperkt.

Het is de verwachting van de gemeenten dat door de beperking er minder klanten zullen zijn die het onderpand weer ophalen. Dat zorgt voor een hoger risico en bovendien kan er daardoor minder geld voor het onderpand worden verstrekt.

Er lijkt in dat opzicht niemand beter te worden van de Pandhuiswet. De gemeente is inmiddels naar de rechter gestapt en ACM heeft daarop geanticipeerd door de werking van het eerder genomen besluit op te schorten tot de uitspraak.

Nieuwe regels

De nieuwe regels van de Pandhuiswet hebben onder meer betrekking op de maximale rente voor belening van een onderpand. Per 1 juli 2015 wordt de maximale rente vastgesteld op 4,5 procent voor belening met een onderpand. Tot 1 juli 2015 geldt nog het percentage van maximaal 9 procent per maand.

Aan het einde van de leentermijn wordt het verschuldigde bedrag met rente voldaan, waarbij tussentijdse betaling niet mogelijk is, maar wel als het onderpand voor het einde van de looptijd wordt afgehaald.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Geld lenen bij Stadsbank van Lening

Geld lenen bij Stadsbank van Lening is een optie voor consumenten die op een relatief gemakkelijke manier een krediet willen afsluiten. De wijze waarop er bij een Stadsbank van Lening geld kan worden geleend, varieert echter per gemeente. In Amsterdam is er bijvoorbeeld een Stadsbank van Lening, waarbij er in ruil voor een onderpand geld … Continue reading

Lening afsluiten? AFM raadt aan om goed op te letten

Een lening afsluiten bij de eigen bank of bijvoorbeeld bij een stadsbank van lening wordt door veel consumenten gedaan. Er zijn echter ook consumenten die niet direct bij de eigen bank of bij een stadsbank van lening een aanvraag doen en een lening afsluiten, maar die op zoek gaan naar andere mogelijkheden. De Autoriteit Financiële … Continue reading

Consumenten kiezen vaker voor lening afsluiten

Een lening afsluiten voor de financiering van grote aankopen door consumenten wordt weer vaker gedaan. Er is een meting geweest van de VFN Financieringsbarometer, waaruit blijkt dat er weer meer bereidheid bestaat om geld te lenen. De meting heeft betrekking op het laatste kwartaal van 2014. Lening afsluiten Uit de meting is onder meer naar … Continue reading

Dure lening oversluiten

Een dure lening oversluiten is in bepaalde gevallen zinvol, maar lang niet altijd. Daarom zal altijd eerst gekeken moeten worden naar de mogelijkheden en beoordeeld worden of het inderdaad goedkoper is om deze keuze te maken. Een reden voor een dure lening oversluiten is bijvoorbeeld de hoge rente die op dit moment aan het bestaande … Continue reading

Verantwoord geld lenen bij stadsbank of bank

Verantwoord geld lenen heeft alles te maken met de financiële ruimte die er maandelijks is om een bedrag af te lossen. Bij het afsluiten van een krediet dient er altijd met het betalen van rente rekening worden gehouden. Lenen kost namelijk altijd geld en ook als er sprake is van verantwoord geld lenen bij een … Continue reading

Geld lenen bij familie of vrienden gebeurt vaker

Geld lenen bij familie of vrienden heeft de afgelopen jaren een grotere toevlucht genomen, zoals blijkt uit de nieuwe cijfers die afkomstig zijn van het ministerie van Sociale Zaken. Onderzoek geld lenen bij familie of vrienden Er is een enquête uitgevoerd door het onderzoeksbureau Panteia en op basis van de uitkomsten daarvan blijkt dat er … Continue reading

Online geld lenen en offertes vergelijken

Online geld lenen is een efficiënte en snelle manier om aan extra geld te komen. Tegenwoordig hoeft de consument de deur niet meer uit om naar een bank te gaan en daar persoonlijk een krediet aan te vragen. Het grootste deel kan namelijk vanaf het moment van de aanvraag van een offerte online worden geregeld. … Continue reading

Rente voor geld lenen daalt nog verder

De daling van de rente voor geld lenen lijkt steeds verder door te zetten en dat is onder meer te zien aan de hypotheekrentes die zich op een historisch laag niveau bevinden. Om een indruk te geven van de invloed van rente van de kosten voor geld lenen kan er nu een hypotheek worden afgesloten … Continue reading

Geld lenen en de besteding

Geld lenen kan bij een Stadsbank van Lening, maar ook bij banken of kredietverstrekkers. Een van de belangrijke aspecten van geld lenen, is het kijken naar de besteding en daar de kredietvorm op af te stemmen. Er zijn veel consumenten die voor een bepaalde situatie geld nodig hebben en bijvoorbeeld zomaar een persoonlijke lening of … Continue reading

Lenen zonder inkomen bij Stadsbank van Lening

Lenen zonder inkomen is doorgaans nogal lastig, maar bij de Stadsbank van Lening is dat wel mogelijk. Dat geldt overigens niet voor iedere stadsbank. Er kan bij lenen zonder inkomen namelijk een onderscheid gemaakt worden tussen stadsbanken die op basis van een onderpand geld uitlenen en stadsbanken die op basis van een onderliggend inkomen een … Continue reading

Geld lenen bij Stadsbank in Apeldoorn

De Stadsbank in Apeldoorn is een bank van de gemeente Apeldoorn en biedt mogelijkheden om geld te lenen. Er kunnen kredieten worden verstrekt, maar er moet daarvoor wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals het hebben bereikt van minimaal de 18-jarige leeftijd. Voorwaarden geld lenen bij Stadsbank in Apeldoorn Naast de leeftijdseis geldt dat … Continue reading

Geld lenen zonder bank

Geld lenen zonder bank is een optie waar particulieren zich steeds vaker op toeleggen. Het is niet alleen lastig om bij een bank geld te lenen, maar ook duur door de hoge rente die in rekening wordt gebracht. Alternatief voor geld lenen zonder bank Er zijn meerdere alternatieven beschikbaar voor geld lenen zonder bank en … Continue reading

Wat is een Stadsbank van Lening?

Een Stadsbank van Lening kan worden aangemerkt als een kredietbank in de vorm van een gemeentelijke instelling die zonder winstoogmerk kredieten kan verlenen met lage kosten. Er zijn in Nederland meerdere stadsbanken die doorgaans als kredietbank optreden. Een van de meeste bekende stadsbanken is de Stadsbank van Lening in Amsterdam, maar ook in Arnhem kan … Continue reading

Geld lenen bij Stadsbank Oost Nederland

Geld lenen bij Stadsbank Oost Nederland is voor een bepaalde doelgroep zeker aantrekkelijk. De keuze voor geld lenen bij Stadsbank Oost Nederland kan onder meer gemaakt worden als het niet lukt om bij een reguliere bank een lening af te sluiten. Ook indien men op zoek is naar een voordelige lening met een lage rente … Continue reading

Lening met onderpand bij Stadsbank van Lening

Een lening met onderpand. Dat is mogelijk bij veel verschillende pandjeshuizen, maar natuurlijk ook bij de Stadsbank van Lening. In Amsterdam is de optie van een lening met onderpand de enige mogelijkheid om daar geld te lenen. Het is dus niet mogelijk om voor een doorlopend krediet een lening af te sluiten bij de Stadsbank. … Continue reading

Geld lenen bij Stadsbank van Lening

Geld lenen bij Stadsbank van Lening is een optie waar velen gebruik van maken. De Stadsbank van Lening is in Amsterdam gevestigd en bestaat al meer dan vierhonderd jaar. In al die jaren zijn er een groot aantal inwoners geweest die tegen het inleveren van een onderpand een geldlening hebben verkregen. Simpel geld lenen bij … Continue reading

Stadsbank in Arnhem

De Stadsbank in Arnhem is niet een bank van lening zoals deze in Amsterdam gevestigd is en waar tegen onderpand geld geleend kan worden. De Stadsbank in Arnhem biedt onder meer de gelegenheid om geld te lenen in de vorm van een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Geld lenen bij Stadsbank in Arnhem Er geldt … Continue reading

LIS beperkt u straks om te lenen

LIS zit er aan te komen De Nederlandse Vereniging van schuldhulpverlening (NVVK) begint dit jaar (2012) met een proef, waarbij huishoudens in bepaalde situaties geen lening meer krijgen, waar dat tot nu toe nog wel ging. Tot nu toe werd er bij de meeste leningen informatie ingewonnen bij BKR (bureau krediet registratie). Als je bij … Continue reading

Goedkoopste persoonlijke lening

Goedkoopste persoonlijke leningen afsluiten, al enig idee hoe je dat gaat regelen? Het is goed om naar de stadsbank van lening te gaan. Daar kun je gaan kijken hoeveel geld je kunt gaan lenen, er kan dan ook worden gesproken over de goedkoopste persoonlijke lening. Misschien is er wel sprake van een renteloze lening. Dan zou … Continue reading